NL / EN

EPC publieke gebouwen

EPC staat voor ‘EnergiePrestatieCertificaat’. Het energieprestatiecertificaat drukt de energetische kwaliteit van het gebouw uit aan de hand van een kengetal. Dit kengetal wordt berekend op basis van het gemeten energieverbruik van exact één jaar en de bruikbare vloeroppervlakte. Het EPC-certificaat vermeldt aanbevelingen voor energiezuinige investeringen. Deze adviezen zijn niet verplicht uit te voeren, maar ze geven de gebruiker en bezoekers van het gebouw nuttig advies over hoe energie kan bespaard worden in de gebouwen.

Verplichting in fases

Een EPC-certificaat voor publieke gebouwen is verplicht voor gebouwen waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken.
De invoering van het EPC in het Vlaamse Gewest verloopt gefaseerd afhankelijk van de bruikbare vloeroppervlakte van het publieke gebouw:

Gebouwen die na 1 oktober 2007 door een publieke organisatie in gebruik worden genomen, moeten uiterlijk vijftien maanden na de ingebruikname over een energieprestatiecertificaat beschikken.

Procedure

Prijs EPC-certificaat

De prijs is sterk afhankelijk van de grootte en complexiteit van het gebouw.
Voor een prijsofferte, mag u vrijblijvend contact opnemen.